logo of corona virus
WWW.7000STEMMER.DK
HVAD KAN VI LÆRE AF CORONA?
Fortæl os om dine oplevelser under corona. Gerne noget, som du vil have fortsætter eller stopper.
Du kan også vælge at uploade et billede, film eller lyd her:
Vi har fået

input

Tak for de mange input, vi allerede har fået. Vinderne af konkurrencen har fået direkte besked. Vi vil gerne have endnu flere input, så du kan frem til den 31. juli 2020 fortælle os om dine oplevelser under corona.

Undersøgelsen er anonym. Fredericia Kommune opbevarer ikke dine kontaktoplysninger, hvis du besvarer/skriver til os. Såfremt du i tekstfeltet skriver personoplysninger, som gør at du kan identificeres, behandles disse efter reglerne i Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen. Fredericia Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de data, som vi har modtaget om dig. Se nærmere på, https://www.fredericia.dk/om-kommunen/fakta-om-kommunen/databeskyttelsesraadgiver

VEDR. BILLEDER OG VIDEO

Lægger du billeder eller video op af genkendelige personer, som det efter databeskyttelsesreglerne kræves, at der er givet samtykke til, vil vi ikke anvende disse, hvis vi senere offentliggør indlæg eller dele heraf. Se nærmere om billeder: https://www.datatilsynet.dk/emner/internet-og-apps/billeder-paa-internettet/

HVAD KAN VI LÆRE AF CORONA?

DEL DINE ERFARINGER MED FREDERICIA

De seneste tre måneder har Fredericia, ligesom resten af verden, været ramt af coronakrisen. Coronaen har skabt omvæltninger i vores måde at leve og være sammen med hinanden på. Vi har lært, at det er vigtigt at stå sammen, tage hånd om hinanden – og passe særligt godt på ældre og særligt udsatte. Det er et fælles ansvar, som vi alle har taget på os. Selvom hverdagen stadig ikke er helt, som vi kender den, så er det blevet tid til at kigge tilbage på de sidste tre måneder og tage de bedste erfaringer med os videre.

HVAD SKAL VI TAGE MED OS VIDERE?

Vi har en unik og historisk mulighed for tage ved lære af vores erfaringer med Corona, og den mulighed skal vi ikke gå glip af. Vi har alle lidt afsavn, lavet om på vores hverdag og fundet nye veje at gå. Det vil vi meget gerne høre mere om og lære af!

Med kampagnen ”7000 stemmer”, vil vi samle alle de gode erfaringer ind, som vi alle har gjort os. Hvad skal vi holde fast i? Hvad skal vi holde op med? Fortæl os, hvordan du har oplevet Coronakrisen. Kampagnen hedder ”7000 stemmer” fordi målet er at få samlet mindst 7000 forskellige stemmer ind fra hele Fredericia over de kommende to uger. Jo flere stemmer fra så mange forskellige kanter jo bedre.

Vi samler stemmer og erfaringer ind på www.7000stemmer.dk fra den 15. – 28. juni, og alle har mulighed for at være med. Du kan dele dine erfaringer:

  • På www.7000stemmer.dk - her kan du anonymt dele dine erfaringer
  • På udvalgte steder rundt i kommunen, hvor vi og byrådets politikere står klar til at samle dine erfaringer ind
  • I daginstitutioner, skoler, ungemiljøer, plejehjem og bosteder
  • Som samarbejdspartner til kommunen
  • Som ansat i Fredericia Kommune
  • Først og fremmest: Som fredericianer!

Alle stemmer bliver hørt om tiden under Coronaen. Dit bidrag er vigtig, så vi kan tage det bedste med os videre og bruge det aktivt i udviklingen af Fredericia. ”7000 stemmer” er også Fredericias måde at dokumentere, hvordan fredericianerne har oplevet tiden med corona.

Fredericia Kommune
Gothersgade 20
7000 Fredericia
Tlf: 7210 7000
kommunen@fredericia.dk
logo of corona virus