1. Corona fik os til at møde børn og forældre på en helt ny måde

1. Corona fik os til at møde børn og forældre på en helt ny måde

I Kirstineberg distriktets børnehuse har tiden med corona givet anledning til at gentænke hverdagen med børnene og mødet med forældrene.

En tid med små børnegrupper og klare regler for aflevering og afhentning har skabt ro og tættere relationer mellem børn, voksne og forældre.

“Hvor var det nemt at komme af med mine input - det var bare en snak og en kop kaffe"

Borger i Fredericia

Hvad har Kirstineberg distriktet gjort helt særligt under corona?

 • Aflevering

  En bedre måde at aflevere sit barn på. Der er kun voksen, barn og forælder – ikke alt det virvar i garderoben

  Forældre

 • I løbet af dagen

  Vi har set legepladsen og udeområdet på en ny måde.

  Medarbejder

 • Afhentning

  Så skulle vi ringe 10 minutter før, så de kunne gøre børnene klar og sådan. Det var godt. Så kunne man også lige nå at snakke om, hvordan dagen er gået

  Forældre

Den nye praksis har skabt værdi

Færre konflikter

Der har været færre konflikter mellem børnene i de små grupper og færre konflikter mellem voksne og forældre

Mindre sygdom

Der har været mindre sygdom både blandt børn og voksne

Mere ro

Der har været mere ro i alle dagens faser. Både under aflevering, i løbet af dagen og under afhentning.
Hvad har det krævet under corona?
 • Større bemanding
 • Især de mindre børnegrupper har i den organisering, der var under corona, krævet større bemanding. Der har været 2 voksne pr. børnegruppe med 9 børn.
 • En ansat til rengøring
 • Under corona har der været en ansat udelukkende med fokus på rengøring. Nogle steder 30 timer, andre steder 37 timer om ugen.
 • Telt som uderum
 • Udegrupper kræver også overdække. Det har været i form af et telt i corona-perioden.
Men det er også vigtigt at huske…
 • Indkøring
 • Når forældre ikke må komme ind i børnehuset, har indkøring af nye børn det med at blive mere udfordrende.
 • De nødvendige handleplaner
 • Ø-tiden er blevet konverteret til børnetid. Men, der er stadig brug for at udarbejde handleplaner, forberede aktiviteter og møder om overgange mellem f.eks. vuggestue og børnehave.

Idéer til nye handlinger

Idéer