Sådan blev 7000 stemmer skabt

I foråret 2020 blev Fredericia Kommune – ligesom resten af Danmark – ramt af coronarestriktioner. Restriktioner, som krævede nye måder at arbejde på, nye måder at være sammen på og med nye roller, ansvar og muligheder til følge. Fra den ene dag til den anden blev hele den kommunale praksis lagt fuldstændig om.

Det er vi nødt til at lære af. Både alt det gode og alt det dårlige. Derfor blev det i slutningen af maj 2020 besluttet, at der skulle indsamles viden om menneskers oplevelser af den første tid med corona i Fredericia. Både borgernes, medarbejdernes, ledernes, politikernes og samarbejdspartnernes oplevelser. Input, som vi kan lære af og bygge videre på.

Erfaringsindsamlingen har enormt stor værdi for Fredericia Kommune, fordi den særlige situation med corona tvang os alle til at tænke i nye baner og arbejde på nye måder i en hverdag med mange benspænd, hurtige forandringer og stort pres. De erfaringer vil vi i høj grad kunne bruge til at udvikle den kommunale praksis.

 

Herunder - og på resten af 7000 stemmer - kan du læse om den store og vigtige indsamling af input, og hvordan de efterfølgende blev analyseret og omsat til viden, vi kan skabe nye handlinger ud fra. Lad dig inspirere af det og brug det til at udvikle den måde, som I selv arbejder sammen med borgerne og jeres kolleger på. Tanken er ikke, at du læser det hele, men at du kan dykke ned i de dele, som er særligt interessant for netop dig og dem, du arbejder sammen med.

 

“Hvor var det nemt at komme af med mine input - det var bare en snak og en kop kaffe"

Borger i Fredericia

Fredericia Kommune har gjort noget helt særligt under corona

 • Indsamling af 5023 input

  På kun to uger fra d. 15. til 28. juni 2020 blev der indsamlet 5023 input i Fredericia. Der blev valgt mange forskellige metoder, så alle borgere, samarbejdspartnere og ansatte i Fredericia Kommune kunne komme med deres input, uanset hvordan de foretrak at gøre det.

 • Fra input til corona-effekter og idéer

  De 5023 input blev omdannet til idéer og nye handlinger. Det gjorde de ved, at alle inputtene blev kategoriseret og tematiseret af flere omgange for at finde mønstre i dem, som kan inspirere Fredericia Kommune til at udvikle både velfærd og service i samarbejde med borgere og samarbejdspartnere.

 • Eksempler der inspirerer

  I løbet af processen blev det tydeligt, at nogle afdelinger i Fredericia Kommune særligt havde brugt corona som afsæt til at ændre deres praksis. På tværs af koncernområderne i kommunen blev 8 steder valgt ud som inspirationscases for andre.

Dyk ned i 7000 stemmer
 • Her på www.7000stemmer.dk kan du nu læse alle de ting, som er kommet ud af indsamlingen af input og viden fra den første tid med corona. Lad dig inspirere af det og brug det til at udvikle den måde, som I selv arbejder sammen med borgerne og jeres kolleger på. Tanken er ikke, at du læser det hele, men at du kan dykke ned i de dele, som er særligt interessant for netop dig og dem, du arbejder sammen med.
Tak til alle
 • Tak til alle borgere, medarbejdere, ledere, politikere og samarbejdspartere, som har givet deres input og derigennem bidraget til, at vi kan blive endnu bedre til at skabe værdi i hverdagen med udgangspunkt i det, vi har lært under corona.

Hør kommunaldirektør for Fredericia Kommune, Annemarie Zacho-Broe, fortælle om 7000stemmer

Podcast