2. En ny skoledag med mindre grupper og mere bevægelse

2. En ny skoledag med mindre grupper og mere bevægelse

På Fjordbakkeskolens to afdelinger i Taulov og Skærbæk gav coronatiden anledning til at gentænke måden at drive skole på.

Der gav mere tid til kerneopgaven, fokus på rammerne for skoledagen og kommunikationen med forældrene. Det har generelt ført til mere ro, færre konflikter, bedre trivsel og en oplevelse af mere læring.

"Det gav en ro. Alle fungerede under det. I inklusionens navn var det super godt! Har ikke set nogle af de børn ikke-have-det-godt under coronatiden"

Medarbejder

Hvad har skolerne gjort helt særligt under corona?

 • Ankomst på skole

  Det her med, at der står en lærer og tager imod, det synes jeg er rigtig godt. Om det så bare er for at sige hej eller følge børnene ned og lige sige godmorgen også til forældrene

  Forældre

 • I løbet af dagen

  Læreren havde været ud og sætte poster op med regneopgaver. Det var mega sjovt. Vi cyklede 10 km. og fik lavet noget matematik

  Elev

 • Skole og hjemme

  Kommunikationen må gerne være mere på samarbejdsplan. Det er nemmere at følge med, hvis man får at vide, hvordan man skal gøre tingene og ikke bare hvad

  Forældre

Den nye praksis har skabt værdi

Flere ressourcer bliver aktiveret hos borgerne

Kortere skoledage har betydet, at eleverne fik mere overskud - også i undervisningen.

Større effektivitet

Udeundervisning og mere bevægelse i undervisningen gav en oplevelse af bedre læring.

Mere ro, færre konflikter og bedre trivsel

Undervisning i mindre grupper og undervisning ved den samme lærer hele dagen gav mere ro og færre konflikter.

Stille stemmer

Klassernes inddeling i mindre grupper og undervisning i ”klumper” betød, at flere af de mere stille elever kom mere på banen.

Mindre sygdom

Der har været væsentligt mindre sygdom blandt elever og lærer.
Hvad har det krævet under corona?
 • Ekstra hygiejneforanstaltninger
 • For at kunne imødekomme behovet for ekstra hygiejne blev der opsat ekstra håndvaske, ekstra toiletter på skolen og sprit ved klasserne.
 • Omfordeling af lærere og pædagoger
 • Der blev ikke ansat nyt personale, men personalet blev rokeret rundt for at dække behovet for undervisning i mindre grupper, gårdvagt, p-vagt og vagt ved rullende skolestart.
Men det er også vigtigt at huske…
 • Kommunikation
 • At koordinere kommunikationen til forældre og elever, så de får samlede beskeder og ikke fra samtlige lærere.
 • Afstand og inddeling
 • At fysisk afstand og opdeling af klasser både kan skabe ro og øge det sociale sammenhold, men det kan også modsat afføde afsavn og mistrivsel, fordi det splitter relationer på tværs.
 • Tilpasning
 • At mange af tiltagene fungerede under coronakrisen, men skal tilpasses til en mere normal hverdag.

Idéer til nye handlinger

Idéer