3. Digitale muligheder satte borgere og medarbejdere fri

3. Digitale muligheder satte borgere og medarbejdere fri

På jobcentret i Fredericia dikterer lovgivningen normalt, at man skal mødes med borgere fysisk.

Coronatiden viste, at møder på afstand ofte bringer mere værdi med sig end de fysiske – både for borgere og for medarbejdere. Nye mødeformer skabte mere effektivitet og nye muligheder for alle.

"Jeg synes, det har været utroligt rart, at sagsbehandleren ikke har vidst, hvordan jeg så ud... på den måde har corona sat alle vores fordomme om hinanden ud af spil."

Borger

Hvad har jobcentret gjort helt særligt under Corona?

 • Borgerrettede nye handlinger

  Samtaler fik en anden karakter. Borgerne var mere afslappede i telefonen og snakkede om, hvad der optager dem i deres hverdag. Man får en rigtig god indsigt i, hvad det egentlig er, de slås med

  Medarbejder

 • Medarbejderrettede nye handlinger

  Vi opdagede: Hold da på, hvor er medarbejderne effektive derhjemme!e.

  Leder

Den nye praksis har skabt værdi

Større effektivitet

Ledelse og medarbejdere oplever at have været mere effektive

Mere ligeværdige samtaler

Borgerne oplevede mere ligeværdige møder i telefonen og online. Møder hvor de i højere grad havde styringen, og hvor deres dagsorden fik mulighed for at fylde mere

Flere ressourcer hos borgerne

Flere unge begyndte at deltage i webinarer og møder.
Hvad har det krævet under corona?
 • Nye digitale værktøjer
 • Der var brug for nye digitale værktøjer til at gennemføre webinarer og optage videoer.
 • Nyt telefonudstyr
 • Det blev nødvendigt med nye headsets til medarbejderne, så arbejdsmiljø og lydkvaliteten i samtalerne blev forbedret.
Men det er også vigtigt at huske…
 • Mennesker med anden etnisk baggrund
 • Hvis man ikke er sprogligt stærk på dansk, kan det være meget svært at få den hjælp, man har brug for på afstand.
 • Det kan være svært at aflæse den anden
 • Mennesker kommunikerer ikke kun mundtligt. De kommunikerer også med kroppen, og det kan man ikke se i telefonen. Derfor kan man som medarbejder godt blive i tvivl, om hvordan borgeren faktisk har det, og om de forstår, det man siger.
 • Nogle medarbejdere har svært ved at arbejde hjemme
 • Generelt har de fleste medarbejdere haft det godt med hjemmearbejde, men for nogle er det ikke nemt at arbejde hjemme. Her er det vigtigt med en ekstra ledelsesindsats for at skabe trivsel på afstand.

Idéer til nye handlinger

Idéer