4. Skabelsen af et fritidsmiljø, hvor alle unge vokser

4. Skabelsen af et fritidsmiljø, hvor alle unge vokser

Corona ændrede hverdagen for mange borgere. Også for udsatte unge, som fik langt mere tid, som de selv skulle håndtere.

Og hvad gør man så, når byens udsatte unge begynder at hænge langt mere på gadehjørnerne? I Fredericia blev corona en anledning til at tænke nyt. Her inviterede man de unge til en åben snak, hvor deres og forældrenes idéer endte med at blive til tre nye tilbud, som tilsammen kunne skabe den fedeste sommer for byens unge. Uden at skele til kasser, typer eller andre inddelinger.

"Så kom vi ned til surfbutikken, og det ændrede hele vennegruppen. Vi er meget gladere, og vi skal ikke nødvendigvis ryge joints hele tiden. Jeg har endda fået et arbejde."

Ung borger

Hvad har ungeområdet i Fredericia gjort helt særligt under corona?

 • Tre konkrete, nye tilbud til unge

  Surf er fedt! Når jeg kommer hjem, har jeg en høj-på-livet følelse i kroppen!

  Ung-borger

 • Nye greb

  Vi spurgte de unge: Når vi ikke lykkedes med vores opgave; når I hænger på gadehjørnerne; hvad skal vi gøre for jer?

  Leder

Den nye praksis har skabt værdi

Mere ligeværdige møder mellem borgere og medarbejdere

Det er lykkedes at skabe ungemiljøer, hvor der er betroede voksne, som de unge skaber stærke relationer med. Det understøttes af, at tilbuddene er skabt med udgangspunkt i åbne dialogmøder med unge og forældre.

Flere ressourcer hos borgerne

Flere unge har med de tre nye tilbud blevet i stand til at mestre deres hverdag på nye måder. Mindre misbrug, bedre sociale relationer, færre utryghedsskabende aktiviteter, færre konflikter og flere har endda fået fritidsjob og er blevet en del af etablerede fritidsmiljøer.
Hvad har det krævet under corona?
 • Midler til opstart
 • Der blev givet ekstra projektmidler til at udvikle og etablere de nye ungemiljøer.
 • Ekstra medarbejdere
 • Samlet har der i perioden været, hvad der svarer til 2 ekstra fuldtidsressourcer i tilbuddene foruden de normalt allokerede medarbejdere.
Men det er også vigtigt at huske…
 • Mennesker med anden etnisk baggrund
 • Hvis man ikke er sprogligt stærk på dansk, kan det være meget svært at få den hjælp, man har brug for på afstand.
 • Det kan være svært at aflæse den anden
 • Mennesker kommunikerer ikke kun mundtligt. De kommunikerer også med kroppen, og det kan man ikke se i telefonen. Derfor kan man som medarbejder godt blive i tvivl, om hvordan borgeren faktisk har det, og om de forstår, det man siger.
 • Nogle medarbejdere har svært ved at arbejde hjemme
 • Generelt har de fleste medarbejdere haft det godt med hjemmearbejde, men for nogle er det ikke nemt at arbejde hjemme. Her er det vigtigt med en ekstra ledelsesindsats for at skabe trivsel på afstand.

Idéer til nye handlinger

Idéer