5. Digitale muligheder og mere frihed i administrationen

5. Digitale muligheder og mere frihed i administrationen

I Koncern-HR skabte tiden med corona helt nye forudsætninger for det administrative personale.

Selvom mange opgaver i forvejen blev løst på afstand i hverdagen, skulle de nu også kunne løses hjemmefra. Væk fra arbejdscomputer, kolleger og leder.

"En af min kolleger fortalte, at hun havde fået mere selvtillid af at arbejde derhjemme - fordi hun var blevet tvunget til at træffe flere beslutninger på egne hånd."

Medarbejder

Hvad har Koncern-HR i Fredericia gjort helt særligt under corona?

 • Organisationsrettede nye handlinger

  Normalt sidder jeg ikke med de opgaver, men nu har jeg mange medarbejdere og nogen i risikogrupper... Men hvis jeg blev i tvivl, så ringede jeg jo bare til nogen: Vi ringer bare til Cecilie inde fra løn.”

  Skoleleder

 • Medarbejderrettede nye handlinger

  Teknikken er jo kun 5% af det, for den har vi jo haft hele tiden. Det var dét, at vi blev tvunget til at bruge den.

  Leder

Den nye praksis har skabt værdi

Større effektivitet

Ledelse og medarbejdere oplever at have været mere effektive.

Flere ressourcer hos medarbejderne

Flere medarbejdere har oplevet øget selvtillid og stærkere beslutningskompetence i hverdagen.

Mere ligeværdige samtaler

Samarbejdspartnere i organisationen har oplevet, at det var nemt at få fat på og svar fra Koncern-HR.
Hvad har det krævet under corona?
 • Nye digitale værktøjer
 • Microsoft Teams har været det altoverskyggende, nye digitale værktøj, som er blevet brugt i Koncern-HR. Men det har krævet, at alle har haft adgang til det og vidst, hvordan det skulle bruges.
 • Arbejdstelefoner til alle
 • En stor del af Koncern-HR’s understøttelse af organisationen på afstand er sket gennem telefon. For at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø fik alle medarbejdere en arbejdstelefon tildelt.
Men det er også vigtigt at huske…
 • Nogle medarbejdere har svært ved at arbejde hjemme
 • Generelt har de fleste medarbejdere haft det godt med hjemmearbejde, men for nogle er det ikke nemt at arbejde hjemme. Her er det vigtigt med en ekstra ledelsesindsats for at skabe trivsel på afstand.
 • På afstand kan flere ting misforstås
 • Når det meste kommunikation flytter til mail, telefon og Teams er det sværere at aflæse hinanden og om man forstår ting på samme måde. Det kan skabe udfordringer og mere arbejde i hverdagen.
 • Det er sværere at lære nyt via skærm
 • Når en del arbejdsopgaver handler om at lære andre at bruge bestemte systemer, er det bare lettere, når man sidder sammen. På afstand er det sværere.

Idéer til nye handlinger

Idéer