7. Den tætte bostøtte på afstand

7. Den tætte bostøtte på afstand

Bostøtten for voksne i Fredericia er vigtig for mange borgere, som kan være udfordret i at få hverdagen til at fungere.

Tiden med corona krævede nye måder at støtte borgerne på, men skabte også nye muligheder for den mindre planlagte støtte. Fleksibiliteten og de nye begrænsninger viste, at mange borgere kunne mere end både de selv og Bostøtterne havde forventet.

"Borgerne kan mange flere ting, end vi først troede. Corona-tiden har tvunget os til at få nye øjen på dem, og de ser også selv, at de faktisk godt kan!."

Medarbejder

Hvad har Bostøtten for voksne i Fredercia gjort helt særligt under Corona?

 • Nye måder at mødes med borgerne på

  Det er svært at høre på en stemme, om man hallucinerer. På skærmen havde vi bedre føling. Jeg kunne bedre forstå, hvad hun sagde

  Borger

 • Nye tilgange i arbejdet som bostøtte

  Hun siger altid, at jeg bare skal ringe, hvis der er noget. Jeg synes, hun har været der i den grad under det her.

  Borger

Den nye praksis har skabt værdi

Større effektivitet

De mange telefon- og digitale møder har gjort samtalerne med borgerne mere effektive. Der er mindre småsnak, når man ikke sidder overfor hinanden fysisk. Det har gjort det muligt at bruge den sparede tid til livliner til borgerne, når de mere akut stod i en situation og havde brug for støtte.

Flere ressourcer hos borgerne

I tiden med corona er både borgere og medarbejdere i Bostøtten i Fredericia blevet positivt overraskede over, hvor meget borgerne selv har mestret og magtet under corona. ”Borgerne tør pludselig mere, fordi de pludselig har skullet selv.” – Medarbejder

Mindre sygdom

At være hjemsendt har haft en række positive effekter for medarbejderne i Bostøtten. Nok har de savnet småsnakken med kollegerne i hverdagen, men til gengæld har de oplevet at det har givet dem mere tid til borgerne. Tid hvor de har oplevet at lykkedes i deres arbejde, og det har både øget arbejdsglæden og skabt færre stress-sygedage.
Hvad har det krævet under corona?
 • Større mulighed for fleksible kalendere
 • Fra både ledelsens og medarbejdernes side har tiden med corona krævet en anden tilgang til planlægning. Borgernes behov har været sværere at forudsige, og de har kunnet ændre sig fra dag til dag. Det har krævet en mere fleksibel tilgang til, hvordan arbejdsdagen planlægges og bruges.
Men det er også vigtigt at huske…
 • Digitale løsninger kan være svære
 • Det er ikke alle borgere i bostøtten, som formår at bruge de nye teknologiske hjælpemidler som f.eks. Teams, Skype eller Facetime.
 • Fysiske besøg forpligter
 • Digitale besøg er gode, men fysiske besøg er nogle gange mere forpligtende. Det kan være nemmere for nogle borgere at leve op til aftaler, hvis de ved, at der kommer en medarbejder på besøg hjemme hos dem.
 • Muligheden for kontakt om aftenen
 • Muligheden for kontakt med en bostøtte om aftenen lyder umiddelbart som en god idé, men det er det ikke altid i praksis. Nogle borgere får det dårligere af at få den mulighed.
 • Samtalekulturen ændres
 • Når de fleste møder flyttes over på telefonen, opstår der naturligt en anden samtalekultur. En kultur, som ikke altid lader meget plads til refleksion, for stilhed har det bare med at virke mere akavet i telefonen, end når man er sammen fysisk.

Idéer til nye handlinger

Idéer