1. Oplevelsen af mindre sygdom

1. Oplevelsen af mindre sygdom

Folk i Fredericia siger

 • Isolationen. Den enkelte borgers valgte eller påtvungne isolation har hos mange haft en mental påvirkning, der omfatter ensomhed, usikkerhed, lavere selvværd, angst og depression. Forandringer, der er uforudsigelige og uden fast tidshorisont, de manglende muligheder for at leve med de daglige trygge vaner, kontakten til omgangskredsen for at bekræfte sin egne eksistens, har skabt en usikkerhed og rådvildhed i forhold til den daglige eksistens. Truslen om sygdommens mulige konsekvenser, har hos nogle været minimal. Hos andre, bl.a. udsatte borgere, har det været en trussel, der har forøget angsten og håbløsheden. For nogle har det medført kortere indlæggelser i Psykiatrien. Nogle beboere på bosteder har mærket forøgede symptomer på deres sygdomsbillede. Hygiejnemæssigt har oplevelserne været overvejende positivt. Den store fokus på området, har tilsyneladende resulteret i en forbedring af sundheden og opmærksomheden på vigtigheden af have et højt hygiejne niveau.

  Borger

 • Rengøring: Dejligt, at der blev handlet så hurtigt på rengøringen, og at det blev så grundigt og godt udført – det var en stor opgave, og vi har aldrig haft det så rent og det er en stor forskel fra tiden inden. Rengøringsstandard: Vi kunne ønske, at man vil prioritere rengøringsstandarden fremadrettet og sætte flere ressourcer af til dette – fra behovsrengøring til grundrengøring mens vi har haft ekstra rengøring, er sygefraværet faldet markant – både blandt børn og voksne. På sigt er vi sikre på, at det vil fortsætte med et faldende sygefravær og dermed være en god investering. Ressourcer til rengøring af legetøj og kontaktflader: Sæt ressourcer af til rengøring af legetøj og kontaktflader, så det ikke bliver pædagogens opgaver. Hygiejne – at den gode stil med fokus på håndhygiejne fortsætter og vi tænker det er kommet for at blive – og dermed er der behov for at få nemme løsninger på håndvaske og udendørs toiletter til alle institutioner.

  Medarbejder

 • Tydelige aftaler om, hvornår man kan arbejde hjemme, når man er småskidt, og hvornår man er syg og ikke kan arbejde.

  Medarbejder

 • Jeg synes ikke, det var sjovt at man skulle blive så meget hjemme, og ikke måtte være sammen med andre personer, og at man ikke måtte kramme folk, og at man hele tiden skal tænke over og vaske hænder og spritte hænder, og at man skal holde så meget afstand.

  Borger

Der er ikke flere historier tilbage.

Læs citaterne igen

Swipe dig igennem

Opsummering

Bedre hygiejne og rengøring

Villighed til social distance

Ændret adfærd omkring mild sygdom

Relaterede idéer

Se idéer

Aldrig har vi vasket så meget hænder, brugt så meget håndsprit, gjort så meget rent og holdt social distance - et begreb vi overhovedet ikke kendte før corona. Og effekten er markant.

Under corona er en af de mest udtalte effekter, at vi som medarbejdere og borgere samlet har en klar oplevelse af, at der er markant mindre sygdom, end vi var vant til før corona. En del input knytter effekten sammen med bedre håndhygiejne, social distance og mere rengøring.

Mange gør opmærksom på, at de allerede i forvejen vidste, at mere og bedre hygiejne og rengøring betyder mindre sygdom, men hvor stor betydning er måske kommet bag på mange.

Vi har kunnet sænke yderligere spredning af corona, og der rapporteres om oplevelsen af væsentligt mindre sygdom blandt børn og medarbejdere i skoler og daginstitutioner. Også på øvrige arbejdspladser og i de enkelte hjem, har man oplevet væsentligt mindre sygdom end ellers.

Der har været en række forskellige formuleringer og historier, der alle peger på en oplevet direkte sammenhæng mellem hygiejne, rengøring og social distance. Et bærende eksempel er:

 

"Bedre håndtering af hygiejne, med ekstra rengøring og håndvask, dette har medført mindre sygdom og stort set ingen snotnæser"

- Medarbejder 

 

Samtidigt fortæller mange om deres oplevelse af, at der er kommet en meget større opmærksomhed, ikke kun på rengøring og hygiejne, men også på at blive hjemme - selv ved mild sygdom. Flere fortæller, at de oplever det som en generel holdningsændring, at man f.eks. ikke sender sit halvsløje barn afsted i institution.

Fokus på at undgå corona har skabt både en ændret holdning til vigtigheden af hygiejne og rengøring, men også en ændret adfærd omkring mild sygdom, og hvad man kan være bekendt at udsætte andre for.

 

"Når børnene er halvsløje, skal de ikke i børnehave. Hvis vi voksne er halvsløje, skal vi blive hjemme"

- Medarbejder i daginstitution

 

”Hjemme” kobles ikke nødvendigvis sammen med afholdelse af en sygedag. En del peger på, at man kan arbejde hjemmefra, når man er usikker på, om man er syg. Det peger i retning af en anderledes adfærd, hvor man ikke automatisk oversætter mistanke om sygdom med afholdelsen af en sygedag.

 

"Vi skal forsætte med at blive hjemme ved mild sygdom, da vi har lært, at meget kan gøres hjemmefra"

- Medarbejder i daginstitution

 

Ud over glæden ved, at der er mindre sygdom, af de ovenfor nævnte årsager, så glæder mange sig også over en højere rengøringsstandard rundt omkring på kommunens institutioner – og det er ikke ”kun” fordi det fortolkes som en bærende årsag for mindsket sygdom, men også fordi det opleves rart. Flere peger i retning af en oplevet øget arbejdsglæde.

 

"Rengøringen er blevet beskåret gennem alle de år, jeg har arbejdet i kommunen, og det er skønt at opleve, at her faktisk KAN blive rent"

- Medarbejder på en skole

 

"Vi skal have mere rengøring på skoler og i børnehaver - der duftede jo ligefrem rent når man kom"

- Borger

 

Mange er enige om, at rengøring, hygiejne og afstand er vigtige parametre i kampen mod sygdomsspredning, og mange giver også udtryk for gerne at ville bevare de tiltag, der har været sat i værk. Mange udtrykker et ønske om at fastholde gode vaner og bruge social distance som en del af en fremtidig ny virkelighed. Mange peger ligefrem på, at afstand og god hygiejne er udtryk for respekt for andre, og at vi som samfund skal passe på hinanden.

 

"Jeg vil med sikkerhed stadig sprittet og vaske hænder og ting af, også når alt det her engang er forbi"

- Medarbejder på et plejehjem

 

Når 7000 stemmer er blevet spurgt om ”Hvad er en vigtig effekt af tiden med corona?” Så svarer mange tilbage, at det er mindre sygdom. Den gennemgående oplevelse af, hvad dét skyldes er: Bedre hygiejne f.eks. håndvask, mere rengøring, det at vi ikke møder halvsløje op på arbejde eller skole samt, at vi holder afstand. Samtidigt med den erfaring er der mange, som gør opmærksom på, at de meget gerne vil holde fast i den adfærd - også i tiden efter corona. Alle udtrykker et ønske om at skabe en hverdag, der er med til at fastholde effekten med mindre sygdom end fra tiden før corona.

 

"Til dem, som arbejder decentralt er det godt med et ”rejsesæt” med håndsprit, spritservietter, engangshandsker, afstandspind og reglement i en lille taske"

- Medarbejder

Idéer

Idéer til at skabe mindre sygdom

Idéer