11. Oplevelsen af mindre inddragelse og manglende kommunikation

11. Oplevelsen af mindre inddragelse og manglende kommunikation

Folk i Fredericia siger

 • Ulighed i arbejdsbyrden under nedlukning.

  Medarbejder

 • I én afdeling har de normalt deres tætteste leder tæt på – det var afløst af anden leder. Det var lidt frustrerende. Oplevelsen var, at man skulle være mere på end man plejer - også derhjemme. Her havde det været rart med den nærmeste leder, som man er vant til at kommunikere med. Man må ikke undervurdere nærmeste leder i en krisesituation.

  Medarbejder

 • Mange voksne borgere, som har brug for støttekontaktperson har måttet nøjes med mindre og med telefonsamtaler under corona. Dem skal vi passe på. De har netop også vist samfundssind ved at kunne klare sig nogenlunde med mindre hjælp. men det betyder ikke, at man nu kan bruge denne erfaring til at sige, at de skal have færre besøg fremover.

  Borger

 • Uvisheden om vi skulle op til prøver eller ej var ret stressende, for var vi ”safe” eller skulle vi op? Det gjorde det ikke lettere. Her savnede jeg virkelig at være tættere på mine lærere, så de kunne berolige en og sige, at ”ro på det skal nok gå alt sammen”. Hjælpen har ikke helt været der, og det har nok været det mest frustrerende. Vores Google Meet-møder har også været lagt på nogle dumme tidspunkter, for i stedet for at lægge dem i de timer, hvor vi normalt skulle have haft faget, så lagde vores dansk-lærer 3 møder om fredagen; kl. 10.00, kl. 12.00 og kl. 14.30, hvor vi så skal starte mandag med at få justeret timerne – og så igen fredag; hvordan er ugen gået? Det havde været bedre, hvis timerne havde været bredt mere ud over hele ugen. De skulle have ligget i de timer, hvor de ellers var.

  Borger

Der er ikke flere historier tilbage.

Læs citaterne igen

Swipe dig igennem

Opsummering

Større behov for kommunikation under Corona

Bekymring for manglende brug af værnemidler

Oplevelse af manglende inddragelse

En række input peger på, at behovet for hurtige beslutninger, og de mange oplevede ændringer i hverdagen, har efterladt en række medarbejdere med en oplevelse af, at de hverken er blevet inddraget eller hørt i processen.  

En naturlig konsekvens, da landet lukkede ned, har været ændrede arbejdsformer og dermed andre - eller mindre - fællesskaber.

Flere har på forskellige måder oplevet enten at skulle leve op til ændrede krav til deres arbejdsgange eller at skulle tilpasse sig nye arbejdsformer, hvor de ikke har oplevet samme grad af inddragelse i beslutningerne eller i de muligheder, de nu havde for kommunikation med borgere, undervisere eller kollegaer.

Mens mange arbejdede eller gik i skole hjemmefra, oplevede f. eks. hjemmeplejen, at de stadig passede deres job ude hos borgerne i deres hjem.

Da landet åbnede op, kunne f. eks. dagplejere føle, at de stod meget alene med at håndtere ændrede krav til rengøring.

I hjemmeplejen og på plejehjem oplevede både borgere og medarbejdere frustration over situationer, hvor der ikke blev brugt værnemidler.

 

"Jeg er dybt skuffet over, at min hjemmehjælper ikke må bruge værnemidler, og os i risikogruppen skal leve i frygt for at blive smittet eller bede hjemmehjælpen om at blive væk, sikke et valg man skal tage

- Borger

 

Samtidigt er der en undring over, når nu der ikke blev brugt værnemidler, at man så ikke sørgede for, at det var de samme medarbejdere, som kom hos borgerne. Mange peger på en oplevelse af manglende koordinering og logik i forhold til beslutninger.

 

"Der er eksempler på, at der kommer 4-5 forskellige sosu-assistenter hos en beboer på en dag. Næste dag kommer der andre 4-5 forskellige personer"

- Borger

 

En gruppe medarbejdere fortæller at de har oplevet, at de stod meget alene med ændrede krav til rengøring, information til forældre samt de ændrede procedurer.

 

"Som dagplejer står vi helt alene med alt hvad der skal laves. Omsorg, pædagogisk arbejde, rengøring. Vores dag er blevet stresset og flere har arbejde efter lukketid, andre om morgenen inden børnene kommer"

- Medarbejder i dagplejen 

 

På skoleområdet fortæller elever om, hvordan de har oplevet, at online-skolegang kan være en udfordring. Nogle elever oplevede, at det var svært at få fat i lærerne til lektiehjælp, eller hvis de havde spørgsmål. Flere mener, at de i de første to uger fik de rigtig mange lektier for, så det var svært at nå det hele.

 

"Vi blev bombarderet med lektier i to uger. Det var voldsomt, og vi mistede lidt motivationen. Vores lærere var ikke så lette at få fat i"

- Elev på en skole 

 

I løbet af corona-tiden har der været mange nye informationer, som har skullet kommunikeres ud. Det har betydet, at der er givet forskellig information fra f.eks. skole og daginstitutioner. Det kan også være inden for ét område, hvor der ikke er givet samme information.

 

"Det har været vanskeligt at være tydelig i kommunikationen grundet mange informationer. Nogle personaler har været frustreret over ikke at få samme beskeder som andre"

- Medarbejder 

 

Kriser kalder på klar information og inddragende kommunikation. Hvis informationen ikke opleves som tilfredsstillende bliver konsekvensen usikkerhed og uro i forhold til det daglige arbejde. Det skaber en oplevelse af topstyring og manglende inddragelse i de mange beslutninger, der har været nødvendige at tage undervejs.

Idéer

Idéer til at skabe mere inddragelse og bedre kommunikation

Idéer