2. Oplevelsen af større ligeværdighed og fleksibilitet i mødet med borgerne

2. Oplevelsen af større ligeværdighed og fleksibilitet i mødet med borgerne

Folk i Fredericia siger

 • I starten var det stor opgave, for ingen havde prøvet noget lignende. Alle de retningslinjer, der skulle følges, og der kom nye hver dag. På mit plejehjem, har alle kollegaer og beboere virkelig gjort en stor indsats, og har taget det "i stiv arm" så at sige. Ja, det har, og er en hård tid vi er i, men jeg tror, at vi alle har lært, at vi skal passe på hinanden uanset alder og erhverv. Jeg vil med sikkerhed stadig spritte og vaske hænder og ting af, også når alt det her engang er forbi. Jeg vil stadig tænke over afstanden til andre, når jeg er ude.

  Borger

 • Nyhedsbreve til de pårørende har været en stor succes.

  Leder

 • Vi skal blive ved med at tænke alternativt – vi skal ikke gå tilbage til de gamle vaner. Fx altid at tænke over, hvordan man holder møder med borgerne – hvad giver mening for den enkelte borger? Virtuelt, gå en tur, telefon mv.

  Medarbejder

 • At gøre/prøve noget nyt. Vi skal turde møde borgerne på nye måder. Fysisk møde er ikke altid det bedste og mest effektive.

  Medarbejder

Der er ikke flere historier tilbage.

Læs citaterne igen

Swipe dig igennem

Opsummering

Nye mødeformer på 24 timer

Situationsbestemt brug af mødeformer

Større ligeværdighed i mødet med borgeren

Populært kan man sige, at vi på 24 timer ændrede vores standardmødeform mellem kommunens ansatte og borgerne i Fredericia Kommune. 

Fysiske møder blev afløst af en række anderledes tilgange til dialog og samarbejde med borgerne. Der har været afholdt virtuelle online-møder, telefonen er brugt som et arbejdsværktøj, og der er gået ture i skoven for at mindske risikoen for smitte. Der er mange andre eksempler på en kreativ og omstillingsparat organisation, der har grebet muligheden for at skabe effekt af de forskellige indsatser.

To andre eksempler på en anderledes hverdag med større fleksibilitet, er brugen af chat-rum i computerspil til kontakt med de unge mennesker, hvor pædagogisk personale har ført dialoger med unge i forbindelse med deres spil. Det andet eksempel er afleveringen af børn i skole og daginstitutioner, hvor proceduren har været helt anderledes og dermed har man mødt børnene på en anden måde, end man plejer.

Effekten har været markant. Borgerne udtrykker en oplevelse af en mere tilgængelig kommune – at kommunen som institution har været mere fleksibel i forhold til mødeform og tidspunkt. Medarbejderne udtrykker samtidig høj kvalitet i forhold til effekten af indsatsen i forhold til den enkelte borger. Vi ser også flere udsagn, der peger på, at medarbejderne er opmærksomme på, at de fysiske møder ikke nødvendigvis har været den mest effektive mødeform i samarbejdet med den enkelte borger.

 

"Mødet med borgerne – de fysiske møder hos kommunen er ikke nødvendigvis det bedste"

- Medarbejder

 

En anden konsekvens er en stigende opmærksomhed på at selve mødeformen kan have stor indvirkning på resultatet af indsatsen. Altså en mere individuel tilgang til form i forhold til den ønskede effekt i relation til den enkelte borger. Borgernes situation bliver altså med andre ord bestemmende for form. Den konsekvens oplever både medarbejdere og borgere som udtryk for mere ligeværd i dialogen.

 

"Vi skal tænker over, hvordan møderne holdes – det skal give mening for den enkelte borger. Det kan være virtuelt, i skoven, i telefonen"

- Medarbejder

 

Flere peger også på, at de ændrede mødeformer i fremtiden med fordel kan kombineres med f.eks. et fysisk møde, da et telefon- eller et online-møde ikke altid kan stå alene i længden. Det skal ikke være et enten eller. Mødeformen skal være fleksibel og dynamisk, for på den måde kommer ressourcerne bedst i spil, mener flere.

 

"I starten var det godt, men til sidst blev det sværere. Efter corona kan man blande fremmøde med telefonisk opfølgning"

- Medarbejder

 

Digitale (telefoniske samtaler, online-møder, sms) kontaktformer er værdifulde værktøjer i kontakten med borgere, der har udfordringer med socialfobi og angst. En konsekvens har været færre afbud til planlagte møder, og dermed også en mere sammenhængende indsats.

 

"Den høstede erfaring viser, at for mange psykisk sårbare borgere, er det en fordel af være på hjemmebane/eget hjem ved digital kontakt"

- Medarbejder

 

Ud over ændrede mødeformer betød corona-nedlukningen også nedlukning af pårørendes besøg til plejehjemmene. Konsekvensen var, at pårørende og andre udefra fik ingen eller kun begrænset adgang til deres kære. Det har ifølge flere medarbejdere tvunget beboerne til at være mere sammen. Det har også givet medarbejderne et øget fokus på at samle de ældre og igangsætte nye aktiviteter – som en slags kompensation for manglende pårørendekontakt.

 

"Vi har været opmærksomme på at de ældre på plejehjemmet ikke fik besøg af familien længere. Så der har været fokus på, at de ældre samles - med afstand - til nogle gode hyggestunder. Det har skabt nye venskaber og snakke om fælles interesser"

- Medarbejder

 

Effekten har været, at medarbejderne har skabt nye fællesskaber for beboerne og er lykkes med at skabe nye værdifulde situationer og oplevelser inden for plejecentrets rammer. Her peges der på en oplevet konflikt mellem ”det, der virker” og ”det, der er synligt i forhold til pårørende og det omgivende samfund i det hele taget”. Men en udtalt effekt er etableringen af nye fællesskaber og et nyskabt tættere naboskab mellem de enkelte beboere.

 

"…det har borgerne haft meget ud af. Aktiviteter i små grupper af borgere er ikke så synligt, som de store fælles aktiviteter, men kvaliteten for borgeren er generelt højere"

- Medarbejder

 

Uanset om der tales om møder med kommunen eller forholdene for ældre borgere på plejecentre, fortæller ovenstående udsagn om, at corona-tiden har rykket ved den måde kommune, medarbejdere og borgere mødes på. Der har været brug for en større fleksibilitet og en kreativitet i forhold til form og indhold. Effekten har været en oplevet større ligeværdighed i mødet mellem borger og kommune.

Idéer

Idéer til at skabe større ligeværdighed og fleksibilitet i mødet med borgerne

Idéer