3. Oplevelsen af, at flere ressourcer bliver aktiveret hos borgeren

3. Oplevelsen af, at flere ressourcer bliver aktiveret hos borgeren

Folk i Fredericia siger

 • Som indskolingslærer i Fredericia kommune har jeg oplevet rigtig glade og rolige børn i deres tilbagevenden til deres dagligdag i skolen. Klassen på 28 har været delt i to, hvilket har givet meget mere ro i timerne. Til trods for nødundervisning har muligheden for mere optimal læring for alle børn har været tilstede. Ikke kun de meget udfordrede børn har haft mere overskud, men og de stille børn er begyndt at snakke og række hånden mere op. Det er SÅ skønt at være vidne til. Der er ikke alt den stress og jag efter mål, der SKAL nås her og nu. Nej, tiden i timerne har været mere gunstige og overskuelige for det enkelte barn. I frikvartererne har børnene også været delt. Det har også skabt mindre konflikter, og børnene er kommet ind til time med meget mere overskud og glæde.

  Medarbejder

 • Kortere skoledage, færre elever pr lærer/pædagog og anderledes skole (bedre muligheder for at komme ud og væk fra skolen for at lære) med fokus på andre færdigheder end de boglige og dem vi tester for - eleverne har været meget glade, der har været meget færre konflikter og inklusionen er lykkedes bedre!

  Medarbejder

 • Det vigtige er kerneopgaven, og det giver meget tilfredsstillelse at udføre - følge børnenes spor og se, hvordan de udvikler sig med flere hænder og mere nærværende pædagogik i stedet for den pædagogik der er skemalagt. Meget af det er det samme men fokusset bliver barnet i stedet for læreplan, tvær professionelle mål osv.

  Medarbejder

 • Kortere skoledage - giver gladere børn. - Flexible mødetider - giver ro på morgenstunden og indflyvning til undervisning. - Forældrene afleverer deres børn uden for skolen - det skaber ro i skolemiljøet og eleverne lærer selvstændighed.

  Borger

Der er ikke flere historier tilbage.

Læs citaterne igen

Swipe dig igennem

Opsummering

Bedre brug af borgernes ressoucer

Større hjælpsomhed i hverdagen

Mindre grupper skaber mere ro og fordybelse

Mange har i løbet af corona-tiden oplevet, hvordan borgernes ressourcer er kommet i spil på nye måder. 

Det kan være borgere, der pludseligt kommer i arbejde, ældre naboer der hjælper den unge børnefamilie eller beboere på et plejehjem, der finder hinanden på nye måder, fordi pårørende ikke kan komme på besøg. Både borgere og medarbejdere udtrykker en positiv overraskelse over, hvad den enkelte borger kan, og hvordan ansvar for nye fælleskaber skaber nye resultater. Til gavn for både borgere og medarbejdere.

 

"Jeg er arbejdsløs. Blev involveret i noget fabriksarbejde, hvor de lagde om til produktion af sprit. - det var rigtigt godt tænkt, at de kunne bruge os arbejdsløse. Fik 6 ugers arbejde

- Borger

 

En del udtrykker også, at naboskaber bliver til hjælpsomme fælleskaber, hvor man kigger på hinanden og skaber en hjælpsomhed, der er større og mere målrettet end i tiden før corona. Det er en effekt, der gælder både i villakvarteret og i boligblokken.

 

"Beboerne i afdelingerne har fundet hinanden på en ny måde. Der er blevet lavet fælles aktiviteter for borgerne sammen. Det har betydet, at de har fået mere kontakt med hinanden, når der ikke måtte komme besøg"

- Medarbejder på plejehjem

 

Mange har også oplevet, hvordan corona-tiden har frigivet borgernes ressourcer og skabt grundlaget for en større effekt af den enkelte indsats eller forløb. Flere input peger på, at der ikke er så stort et oplevet pres på grund af de nye mødeformer. Flere fortæller om deres oplevelser omkring, hvordan udsatte borgere eller borgere med f.eks. stress har haft glæde af ikke at skulle møde fysisk op i kommunen, og at det faktisk har frigivet ressourcer på en måde, der gør, at nogen kan mere selv.

 

"Det har givet borgerne mere overskud, at de ikke skulle møde frem hos Jobcentret og andre krav (færre eksterne krav)"

- Medarbejder i Jobcentret

 

På samme måde har skolebørn med særlige udfordringer som autisme, angst eller stress i mange tilfælde reageret positivt på corona-nedlukningen. Medarbejdere peger på, at både skoler og daginstitutioner oplever, at der er kommet meget mere fokus på det enkelte barns ”dagsform” og ressourcer.

 

"Vi har haft mere fokus på børnenes dagsform, og det der fangede den enkelte i stedet for at have fokus på vores ugeskema, der er lavet ud fra læreplans temaer og de enkelte børns pædagogisk planlagte mål"

- Medarbejder i daginstitution

 

Inddeling i mindre grupper, etablering af faste legegrupper og kortere skoledage er tre eksempler på handlinger, der har skabt ro, mere overskud og mindre stress. Borgernes fortællinger og input understøtter en positiv effekt med hensyn til den enkelte borgers ressourcer, og hvordan frigivelsen og forstærkningen opleves som en forbedring af normaloplevelsen.

 

"Det giver mig virkelig stof til eftertanke at disse ændringer har så stor betydning for hans mulighed for et normalt skoleliv"

- Borger

 

Når 7000 stemmer taler, er det helt tydeligt at corona-tiden har betydet, at ressourcer er blevet sat i spil på nye måder, som har været til gavn for mange. Medarbejderne oplever, at borgerne kan mere, end de troede, og at når deres ressourcer aktiveres i samarbejdet, bliver resultatet større kvalitet af de planlagte indsatser.

Elevere bliver mere rolige, mindre kede af det og reelt mere selvstændige og selvhjulpne i hverdagen når ressourcer bliver sat i spil på nye måder.

 

Idéer

Idéer til at flere ressourcer bliver aktiveret hos borgeren

Idéer