4. Oplevelsen af større effektivitet

4. Oplevelsen af større effektivitet

Folk i Fredericia siger

 • Det giver mening med hjemmearbejde til de rette arbejdsopgaver. Der er arbejdsro og bedre mulighed for at arbejde effektivt og koncentreret, men det kræver et fokus på fysiske forhold + udstyr hjemme. Desuden kræver det, at der arbejdes videre med virtuelle møder på den enkelte arbejdsplads og på tværs fx nogle er fysisk til stede og nogle er hjemme. Det kræver rette udstyr og lokaler.

  Medarbejder

 • Skype-møder er mere koncentrerede end fysiske møder. Mødet bliver mere effektivt. Men det er også trættende - og der er derfor behov for flere pauser eller kortere møder ved at anvende skype. Dog kan skype kun anvendes i begrænset omfang, hvis der er store, mange dokumenter der skal drøftes. Desuden kan den manglende fysiske kontakt gøre det sværere at afkode/aflæse mødedeltagernes kropssprog, hvilke kan være en mangel i kommunikationen. Udfordringen kan også være teknik.

  Medarbejder

 • Hjemmearbejdsdage og fleksible arbejdstider ift. behov, fx for børnefamilier og pendlere. Begrænset kontor-fremmøde og ingen/mindre transporttid giver bedre mulighed for arbejdsro og plus på energikontoen i fritiden og dagen efter.

  Medarbejder

 • Bedre indtænkning af teknologi . Både til formidling til borgere og møder. Mange interne møder kan gøres mere effektive den vej. Det kan ikke afløse alle fysiske møder, konferencer etc., men det giver mening at bruge det i langt større grad end det var tilfældet før Corona.

  Medarbejder

Der er ikke flere historier tilbage.

Læs citaterne igen

Swipe dig igennem

Opsummering

Større effektivitet under corona

God kvalitet for borgerne i online-møder

Brug forskellige mødeformer til forskellige opgaver og situationer

På "24 timer" indførte det offentlige Danmark hjemmearbejdspladser, distancearbejde og virtuelle møder.  

Mange har til deres overraskelse oplevet større effektivitet i løbet af corona-tiden. Mange fortæller, at de havde forventet et effektivitets-tab. Oplevelsen er, at hjemmearbejde i mange sammenhænge har skabt en klar oplevet mere effektiv produktion.

Samtidigt med, at mange fortæller om en oplevelse af større effektivitet, fortæller de også om en oplevelse af mere og bedre trivsel og en bedre sammenhæng mellem arbejde og familieliv.

De begrundelser, mange nævner som årsager til effektiviteten er flere, men enslydende. Et klart tema er mere ro og langt færre forstyrrelser i løsning af dagens arbejde.

 

"Rigtig meget kan løses på distancen. Mere hjemmearbejde har lært mig: - større effektivitet - øget koncentrationsevne - færre afbrydelser - bedre tid til fordybelse - leverer bedre kvalitet - mindre stress - øget stolthed

- Medarbejder

 

Samtidigt havde mange medarbejdere og ledere i kommunen en oplevelse af, at der kom mere fokus på kerneopgaven og ikke alt det uden om. Mange input handler direkte om, at de tidligere afholdte fysiske møder blev oplevet som spildtid.

 

"Jeg har været på gulvet næsten alle mine timer, jeg får løn for. Dvs. ikke rendt til fællesmøder eller andre mødeaktiviteter som 80% er spildtid"

- Medarbejder 

 

Også den pludselige udbredelse af online-møder har haft stor betydning. Det, at man nu kan holde møder på tværs af organisationen, på alle niveauer, uden at skulle booke lokaler eller bruge tid på at flytte sig fysisk, er blot nogle af de fordele, der nævnes.

 

"Det sparer tid til transport for alle mødedeltagerne. Det sparer penge til evt. lokaleleje samt forplejning. Det er dog vigtigt at huske, at der skal være styr på teknikken"

- Medarbejder

 

Flere peger på at brugen af digitale møder, skaber mulighed for at dele f. eks. tegninger og andre dokumenter. Man kan altså noget andet digitalt, end man kan på telefon.

Det ser ikke ud som om, at den oplevede stigning i effektivitet er på bekostning af kvalitet. Borgere oplever, at den online kontaktform fungerer bedre for dem.

 

"Aldrig har jeg haft så god kontakt til min sagsbehandler før"

- Borger

 

Samtidigt er der også en erkendelse af, at online-møder ikke helt kan erstatte de fysiske møder, og det at møde ind på arbejde har betydning for det kollegiale og for arbejdsmoralen. Der er en erkendelse af en variation af mødeformer i forhold til den konkrete situation. Flere medarbejdere peger også på, at der kan være et behov for at være ekstra disciplinerede i forhold til at bevare motivationen over tid.

 

"Generelt har møder på Teams og Skype været effektive, men der mistes noget interaktion mellem deltagerne. Så det egner sig ikke til alle møder"

- Medarbejder

 

Et opmærksomhedspunkt er at skabe en fleksibel og dynamisk tilgang til brugen af virtuelle kontra fysiske møder. En palette af mødeformer, der kan bruges i en specifik situation på et bestemt tidspunkt til den enkelte borger. Det kommer til at stille krav til både teknologiske muligheder og medarbejderens forståelse for de enkelte værktøjers brug.

Når borgere og medarbejdere taler om effektivitet, er det helt tydeligt, at det handler om effektivitet på arbejdspladsen, og at den oplevede effektivitet er en konsekvens af parametre som: Ro, færre forstyrrelser, fleksibilitet og ændrede arbejdsformer som hjemmearbejde og onlinemøder. Det giver nogle nye muligheder, som påvirker arbejdsgange og balancen mellem arbejdsliv og familieliv og til sammen ender op i oplevelsen af større effektivitet og vel at mærke også bedre trivsel og kvalitativ effekt.

Idéer

Idéer til at skabe større effektivitet

Idéer