5. Oplevelsen af mere ro

5. Oplevelsen af mere ro

Folk i Fredericia siger

 • Aflevering i børnehave sker i døren om morgenen, jeg synes det har været fremragende, da det enkelte barn bliver set på en anden måde end før. Kortere skoledage, mindre klasser og flere voksne har været perfekt..!! Både i kraft af mit arbejde som pædagog og mor til et skole barn oplever jeg mere trivsel og færre konflikter.. Kommunale skoler. Tror ikke jeg kan komme på noget negativt at sige.

  Borger

 • Afleveringssituationen opleves i alle huse som værende lettere og mere glidende for børnene. Der opleves roligere børn, børn der er mindre kede af det, børn der er mere i balance, børn der generelt trives meget bedre. Hele situationen med at forældrene er nødsaget til den hurtige aflevering giver en langt bedre dag med børn der er langt mere i balance.

  Medarbejder

 • De små klasser der i en periode blev undervist i har været et kæmpe plus for børnene og lærerne. Børnene giver udtryk for at de bedre kan koncentrere sig, at der er mindre larm, at læreren skælder mindre ud. Børnene fortæller at de har lært mere under Corona end de gør normalt p.g.a de ovenstående nævnt punkter og fordi de ikke skal sidde i flere “ år” og vente på at få hjælp, når de er kørt fast. Samtidig nævnes der, at de børn der har haft forældrene hjemme under hjemmeskole føler, de har lært mere i den korte tid hjemme hos forældrene end de gør i skolen, fordi der har været ro, de har selv kunnet bestemme hvordan de ville lærer (siddende, liggende, stående, gående o.s.v).

  Medarbejder

 • Jeg kan se og mærke på den yngste af vores børn som går i 5. kl, at han har haft det meget lettere ved det faglige, siden skoledagen blev kortere. Han trivedes med hjemmeundervisning, hvor vi har haft fokus på det kreative. Han har add som han førhen fik medicin for, for at kunne klare/koncentrere sig i skolen, dette har han ikke behøvet når han har været hjemme. Det i sig selv er tankevækkende. At skolen nu er igang igen med kun 4 lektioner dagligt, lader han til at trives med bedre end nogensiden. Omvendt har vores datter som går i 9. kl haft det meget svært inden corona lukkede landet ned - og det blev kun værre da hun blev isoleret her hjemme. Skolen har ikke været gode nok til at følge op på den handleplan der blev lavet inden corona, og vi oplever nu en pige med social angst som slet ikke ønsker at gå i skole, og som føler sig ensom.

  Borger

Der er ikke flere historier tilbage.

Læs citaterne igen

Swipe dig igennem

Opsummering

Mere ro i hverdagen

Vær opmærksom på angst og ensomhed hos den enkelte borger

Nye måder at tage imod elever og børn på

Anderledes aflevering af elever og børn på skole- og daginstitutionsområdet, færre eller ingen besøg af pårørende på plejehjem og bosteder er to eksempler på tiltag, som har skabt mere ro.  

Mere ro i hverdagen står som en af de tydeligste fortællinger om tiden under corona. Ro opleves og oversættes til oplevet trivsel og mange fortæller, at de simpelthen har oplevet at have haft det bedre under corona. Specielt for denne effekt er der tale om en effekt, der ses – både under den første del af nedlukningen og igen i forbindelse med en langsom genoplukning af det danske samfund.

 

"For vores vedkommende, har corona og dén pause, det gav i hverdagen, betydet rigtig meget for vores familie. Vores yngste (…) har aldrig været så meget i trivsel, som da han blev undervist hjemme! Det har været meget tankevækkende! Selvom han er glad for skolen, klassekammeraterne og trives derude

- Borger

 

De input, der er kommet, drejer sig i udpræget grad om den ro, som corona har genereret på skoler og daginstitutioner, men også i hjemmet og den betydning, den har haft, for især børn, deres trivsel og læring. Da samfundet så småt åbnede op igen efter længere tids nedlukning, var især uddannelsesinstitutioner, skoler og børnehaver tvunget til at finde nye måder at indrette sig på både fysisk i deres lokaler, i skemaplanlægning, i undervisningen og i mange andre situationer.

Mange, både elever, lærere og pædagoger, oplevede, at det gav markant mere ro, trivsel og mere læring. Der er mange udsagn, der knytter sig til en markant oplevet kvalitetsforbedring i forhold til de mange forskellige tiltag. Tre udsagn udtrykker tre forskellige oplevede værdier.

 

"Vi har virkelig set en helt anden dreng, der er glad for at komme i børnehave, er faldet til ro og er ikke så stresset mere. Jeg synes kun, jeg har positivt at sige"

- Borger

 

"Børnene giver udtryk for, at de bedre kan koncentrere sig, at der er mindre larm, at læreren skælder mindre ud. Børnene fortæller, at de har lært mere under corona, end de gør normalt på grund af ovenstående punkter"

- Borger

 

"At opleve, hvordan man selv, og ikke mindst børnene, trives lige nu, giver en helt enorm arbejdsglæde og motivation, som jeg ikke på noget tidspunkt har oplevet før som pædagog"

- Medarbejder i daginstitution

 

Mange har også oplevet, at børn og voksne med diagnoser som angst og PTSD, og borgere med stress havde gavn af roen. Det har givet stof til eftertanke hos flere omkring, hvordan det er, vi skal indrette os - også i fremtiden. Man ved godt, at corona er en speciel situation og en del udtrykker en bekymring for, om effekten kan bevares i en normaltilstand.

 

"Jeg har PTSD og livet med det, er noget af en udfordring. Men under coronaen har jeg fået lidt mere overskud, livsglæde og er generelt blevet gladere i hverdagen"

- Borger

 

"Jeg har en søn med alvorlig angst. Under corona nedlukningen og genåbningsfasen er det lykkedes at få ham tilbage i skole for første gang siden november ’19"

- Borger

 

Det er dog ikke alle, der har trivedes med mere ro og nedlukning. For nogen har nedlukningen betydet en oplevelse af isolation og affødt angst og ensomhed. Også børnefamilier har oplevet at være pressede, og på plejehjemmene har der både været beboere, som har trivedes med de færre besøg og omvendt.

 

"Vores datter (…) har haft det meget svært inden corona lukkede landet ned - og det blev kun værre da hun blev isoleret her hjemme…"

- Borger

 

"Ro – der har været meget ro – det har været godt for de borgere, der har brug for det. Svært demente. Andre demente borgere er blevet rastløse, fordi de plejer at få besøg"

- Medarbejder på plejehjem 

 

Dette effekttema viser kompleksiteten i det videre arbejde. Behovet for ro er individuelt – både hos borgere og medarbejdere.

Når borgerne beskriver, hvordan de har oplevet roen og hvilken betydning, det har haft, er det primært positive fortællinger. Mange har oplevet roen som en pause i en hektisk hverdag, som har skabt trivsel for både store og små, hjemme, i skolen og på arbejdspladsen. På den anden side er der en gruppe, der udtrykker, at de har følt sig alene, isolerede og afskåret.

Behovene er forskellige og corona har betydet, at mange har reflekteret over, hvordan de har oplevet roen, og hvad det betyder for dem og deres situation.

 

Idéer

Idéer til at skabe mere ro

Idéer