6. Oplevelsen af færre konflikter på skole og institutionsområdet

6. Oplevelsen af færre konflikter på skole og institutionsområdet

Folk i Fredericia siger

 • I frikvartererne har børnene også været delt. Det har også skabt mindre konflikter, og børnene er kommet ind til time med meget mere overskud og glæde.

  Medarbejder

 • Aflevering i børnehave sker i døren om morgenen, jeg synes det har været fremragende, da det enkelte barn bliver set på en anden måde end før. Kortere skoledage, mindre klasser og flere voksne har været perfekt..!! Både i kraft af mit arbejde som pædagog og mor til et skole barn oplever jeg mere trivsel og færre konflikter.. Kommunale skoler. Tror ikke jeg kan komme på noget negativt at sige.

  Borger

 • Det er fantastisk så meget lettere, det er blevet at aflevere sit barn i børnehaven. Ingen gråd og sure mine når man skal afsted derfra, og så kommer man hurtigere på arbejde. Det er fantastisk bare at aflevere en pose med alle sager, som så kommer med hjem igen.

  Borger

 • Konfliktniveauet er faldet til et minimum, og af og til er det ikke eksisterende i løbet af en skoledag. Allerede nu, hvor skoledagen er forlænget med en time, så den varer fra kl. 08-13, oplever vi et øget konfliktniveau blandt børnene.

  Medarbejder

Der er ikke flere historier tilbage.

Læs citaterne igen

Swipe dig igennem

Opsummering

Færre konflikter i hverdagen

Eleverne er mere læringsparate

Kortere skoledage og mindre grupper

Aflevering af børn i døren eller på legepladsen i børnehaverne, kortere skoledage, mindre grupper og undervisning på distance har skabt markante effekter på skoler og institutionsområdet.

Et tema der fylder en del i 7000stemmer, er oplevelsen af, at der især på skoleområdet, men også i daginstitutioner, har været oplevet færre konflikter.

Frikvarterene er helt anderledes end i tiden før corona. Skolegården er opdelt, så eleverne er i mindre grupper. Udeområderne bruges helt anderledes. Og afleveringen af de mindre elever er helt anderledes styret. Afleveringen forgår uden, at forældrene kommer med ind i skolen.

En stor del af undervisningen foregår udenfor, og grænsen mellem indenfor og udenfor flyttes markant i retning af mere aktiv brug af udeområderne.

Effekterne er ganske tydelige. Eleverne kommer til tiden. De er mere læringsparate. De udstråler mere glæde og mere overskud. Alle effekter, der peger i retning af mere læring og langt bedre trivsel for den enkelte elev.

 

"Både i kraft af mit arbejde som pædagog og mor til et skolebarn oplever jeg mere trivsel og færre konflikter (…) Tror ikke jeg kan komme på noget negativt at sige

- Medarbejder i daginstitution

 

Et andet område, der knyttes til oplevelsen af færre konflikter, er den kortere skoledag og den måde lærerne har været sammen med eleverne på.

 

"Vi har en større kontakt med eleverne efter opstart, i og med der altid er en lærer sammen med dem, både i timerne og i pauserne"

- Medarbejder på skole

 

Flere peger på, at når der er færre konflikter, er der også bedre trivsel og mere ro i undervisningen, og dermed et større fagligt udbytte.

 

"Der har været mere ro, mere fordybelse, færre konflikter og større skoleglæde. Ikke at det er det, der er afgørende for mit input, men mit barn var i forvejen rigtig glad for at gå i skole, en glæde der kun blev forstærket af ovenstående"

- Borger

 

Kortere skoledage med flere voksne og mindre grupper har været rigtig godt, er der mange der mener. Det har givet mere ro, færre konflikter og skabelsen af et bedre læringsmiljø. Resultater, der kan være væsentlige at bevare i fremtiden. Området har været præget af store og synlige forandringer, og det har været markant anderledes hverdage i tiden under corona end før.

 

Idéer

Idéer til at skabe færre konflikter på skole og institutionsområdet

Idéer