7. Oplevelsen af anerkendelse, tillid og stolthed

7. Oplevelsen af anerkendelse, tillid og stolthed

Folk i Fredericia siger

 • Børnehave : En selvstændig dreng, som selv gik ind. Var ikke ked af det om morgenen, og der var en voksen som ventede i døren. Små grupper hvor børnene blev set og hørt. Gladere voksne, som dagligt smile. Ingen tegn på stressede voksne. Mere personale, som de trængte til. Corona har været forfærdeligt på mange måder for samfundet, men for børnene har det været fantastisk alle de positive tiltag både i skoledelen, og børnehaven. Håber de mindre grupper, alle ture ud af huset, rengøring, mere personale, mindre stressede personale varer ved.

  Borger

 • Det der er vigtigt at tage med, er den måde byen og byens butikker har stået sammen på for at få gang i at handle lokalt. Før Corona, var der også mange gode tiltag. Men nu er der endnu flere gode tiltag som sikkert vil gøre at flere handler lokalt. Dernæst skal vi tage med videre, den hurtige måde at sætte skub i byen på, de hurtige beslutninger til gavn for både for erhverv og kommune. Når man har været i kontakt med kommunens medarbejdere, har der været hurtigere sagsbehandling der muligvis tilskrives at de har arbejdet hjemmefra i det omfang det var muligt. Vi kan helt sikkert lære af Corona, at stå sammen og tage sig godt af hinanden som borgere når krisen kræser. Det skal vi tage med videre når hjulene kommer igang igen, at minde hinanden om at stå sammen også når vi får travlt både som borger og kommune.

  Borger

 • En kommune er sindssyg god til drift. Det har corona vist. God til at lukke ned og det gjorde mig stolt.

  Leder

 • Vi er pisse gode til at udvikle, når vi fjerner bla bla barrieren. Når vi ikke har noget valg. Driften blev udviklet under corona.

  Leder

Der er ikke flere historier tilbage.

Læs citaterne igen

Swipe dig igennem

Opsummering

Større stolthed under corona

Hurtig omstilling hos den enkelte kommunale medarbejder

Større medinddragelse og trivsel

Corona ændrer fra dag til dag anseelsen af den offentligt ansatte. 

Rengøringspersonale, SOSU assistenter og hjælpere, sygeplejersker og andre mange offentlige ansatte oplever en helt anderledes respekt fra det omkringliggende samfund.

Da Danmark lukkede ned, var der stadig medarbejdere, som skulle møde ind på arbejde, på skoler, daginstitutioner, plejehjem, hospitaler og andre steder med direkte fysisk borgerkontakt. Sammen med den store gruppe af distance-arbejdere oplevede de ansatte en respekt og en stolthed over at være en del af kampen mod corona.

Det har efterladt en oplevelse af stolthed, af viden og af, at det arbejde, man udfører, er uundværligt og har værdi for samfundet. Samtidig er der en oplevelse af, at den værdi man skaber, også er blevet mere synlig ude i samfundet, hvilket har skabt stolthed og mere arbejdsglæde

 

"Jeg har indset at mit arbejde har værdi og er betydningsfuldt, da vi har skullet gå på arbejde for at passe vores beboere selvom hele DK var lukket

- Medarbejder

 

Pressen og omgivelsernes anerkendelse af den offentligt ansatte har betyder meget for stoltheden for den enkelte. En stolthed, der også udtales som tiltrængt, og som er med til at skabe en følelse af mere trivsel og en lyst til at arbejde videre med et job, der måske nu i højere grad opleves som accepteret værdifuldt.

 

"Medarbejderne føler sig mere anerkendt i samfundet. Det er blevet opdaget, hvor vigtigt et arbejde, de udfører"

- Leder

 

Medarbejdere har skullet omstille sig og finde nye måder at gøre tingene på. I den proces har de oplevet, at de blev anderkendt af deres ledere, og det har skabt glæde og stolthed. Der har været en oplevet stor grad af tillid og troen på ressourcerne hos den enkelte institutionsleder og den enkelte medarbejder.

 

"Medarbejderne har været kreative og idérige, og de har oplevet, at deres input blev positivt modtaget af alle. Det har været med til at give dem en større begejstring i dagligdagen"

- Leder

 

Mange input-givere udtrykker et ønske om, at den tillid og medinddragelse, de har oplevet i løbet af corona-tiden, vil vare ved. Flere peger på tillid som en bærende ingrediens i fremtidens kommunale ledelse.

 

"Jeg håber, det kommer til at afskaffe alt det bureaukrati vi har, og at vi helt oppe fra politisk fremover bliver mødt med tillid og ikke mistillid, både medarbejdere og borgere"

- Medarbejder

 

Flere peger også på, at med frihed og tillid kommer der også et behov for tydelige rammer, krav og forventninger. Og at der arbejdes med at fastholde og udvikle en tilgængelighed for ledelse, når det opleves som nødvendigt.

 

"Giv dine medarbejdere frihed og støt deres initiativer. Men vær tydelig omkring krav og forventninger, og hold dem op på det. Vær synlig og tilgængelig"

- Medarbejder

 

Et opmærksomhedspunkt kunne være at inddrage erfaringer fra dette effekttema, når arbejdet med nærhedsreformen skal igangsættes. Den anderledes praksis under corona understøtter de bærende elementer i nærhedsreformen såsom; færre procedurer, mindre dokumentation, mere nærhed og beslutningskompetencen helt ud til de ansatte, der et tættest på borgerne.

Anerkendelse, tillid og stolthed. Det kan komme til udtryk og skabes på mange måder. Tiden under corona har frisat ressourcer og skabt frirum for nye handlinger. Medarbejdere har oplevet at få lov og at turde handle. Mange peger på nødvendigheden for at fastholde den effekt i tiden efter corona.

Idéer

Idéer til at skabe mere anerkendelse, tillid og stolthed

Idéer