8. Oplevelsen af at stille stemmer bliver hørt

8. Oplevelsen af at stille stemmer bliver hørt

Folk i Fredericia siger

 • Vores børn har profiteret af små hold. Da alle elever er blevet set og de voksne var mere nærværende har der stort set ikke været konflikter.

  Borger

 • Praktisk udeundervisning - fordel med tydelige strukturer og opdeling af elever - lavt sygefravær - både børn og voksne - fortsatte hygiejnetiltag - fjernundervisning har fået andre elever til at blomstre - Effektive videomøder kan bruges fremover - Bedre rengøring skaber sundhed og trivsel - Færre ødelagte ting på skolerne - færre konflikter - Godt med rullende ind - og udslusning og forskudte pauser.

  Medarbejder

 • Skoler: Alle har vundet – både de stille børn og de mere livlige børn.

  Medarbejder

 • Mor til et barn der kæmper med ordblindhed. Mit barn trives rigtig godt i coronatiden. Da hans klasse har været delt op i små hold. Han blev mere rolig. Og fik mere ud af sin skole dag. De korte skoledag. Var (er) også rigtig godt for han. Han kunne koncentrere sig hele dagen. Vi har virkelig kunne mærke på ham, at han har fået meget mere læring ud af det.

  Borger

Der er ikke flere historier tilbage.

Læs citaterne igen

Swipe dig igennem

Opsummering

De stille stemmer høres tydeligere

Eleverne åbner mere op i dialogen

Online-møder fungerer ikke for alle grupper

Mindre grupper, digitale mødeformer og fjernundervisning har skabt en lille - men alligevel klar effekt. 

De anderledes møde- og samarbejdsformer har skabt en oplevelse af, at andre stemmer end de sædvanlige er hørt i højere grad. En del peger på, at i de traditionelle fysiske møder var der en næsten forudsigelig rytme i deltagernes adfærd. De stille var stille og de larmende larmede.

Alle ved, at der er forskel på folk og den måde, de samarbejder med kollegaerne på. Nogle er mere højtråbende end andre, nogle er introverte andre ekstroverte. Corona-krisen har ændret på flere af de ting, vi plejer at gøre. Mange oplever, at det har haft positiv betydning for de mere stille stemmer, fordi de har fået bedre mulighed for at komme til orde i de anderledes mødeformer.

Det er ikke kun i de anderledes mødeformer at konsekvenserne opleves. På skolerne fortæller mange for eksempel om, hvordan de mindre hold har gjort, at der er kommet mere fokus på de mere stille børn.

 

"Der har været mere fokus på de stille børn. De mindre grupper har gjort, at der er blevet plads til dem og de er trådt mere frem

- Medarbejder på en skole

 

Medarbejdere fortæller også om, hvordan de oplever en effekt hos de tidligere stille elever, der nu opleves som mere åbne i forhold til deres dialog med de voksne. Her peges der på, at lærere og pædagoger har mere tid til at lytte end tidligere.

 

"Eleverne tør at åbne mere op, fordi de erfarer, at os lærere har mere tid til at lytte"

- Leder

 

Også fjernundervisning for elevernes vedkommende og online-møder mellem borgere og medarbejdere har haft betydning for, at de stille stemmer har fået mere ørenlyd.

 

"Fjernundervisningen har betydet, at de elever, der ellers har svært ved at sige noget eller fremlægge, nu tør sige noget og har rykket sig fagligt. De er mere trygge bag skærmen hjemme"

- Medarbejder på en skole

 

Mindre grupper på skolerne og eksperimenterende online-mødeformer, har som ovenstående citater giver udtryk for, haft betydning for, hvordan de mere stille stemmer kommer til udtryk.

Et opmærksomhedspunkt, er at ikke alle borgergrupper passe godt til online-mødeformen. For eksempel har man været udfordret med digitale møder, hvis man er døv eller svagthørende

Andre input peger på at sårbare børn og voksne har åbnet mere op og følt sig mere trygge ved at kunne deltage i samtaler hjemmefra.

Erfaringen er, at de mindre grupper gør det lettere at få øje på dem, der ikke selv råber op, og samtidigt gør det mere trygt selv at komme på banen. Det samme gør sig gældende for online-møder og fjernundervisning, som på samme måde ser ud til at skabe en tryg ramme at tale ud fra. 

Idéer

Idéer til at stille stemmer bliver hørt

Idéer