9. Oplevelsen af ensomhed og afsavn

9. Oplevelsen af ensomhed og afsavn

Folk i Fredericia siger

 • Vores datter som går i 9. kl haft det meget svært inden corona lukkede landet ned - og det blev kun værre da hun blev isoleret her hjemme.

  Borger

 • Daginstitutioner: Vi har haft nogle børn, som har været tvunget til at øve sig i at lege med andre end de plejer. Modsat har det været skidt for nogle, fordi de har savnet deres relationer.

  Medarbejder

 • Det har været dejligt at kunne sove længere, og have kortere skoledage for så har man mere tid til at være sammen med sine kære. Vi har savnet fritidsaktiviteterne og bedsteforældrene. Især de dejlige knus. Det har været en spændende rejse med nogle uforudseelige ting.

  Borger

 • Det har været svært, at undvære pårørende selvom det var nødvendigt. Har manglet det sociale i at deltage i madklub og banko Der har været mindre tid til træning og hygge fra de grønne piger. vi har ikke kunne holde fester sammen med de andre naboer og personalet. Det gode ved Corona er, at vi nu sidder i mindre antal ved bordene, når vi spiser sammen.

  Borger

Der er ikke flere historier tilbage.

Læs citaterne igen

Swipe dig igennem

Opsummering

Nogle oplever usikkerhed, angst og ensomhed

Skab rum til det sociale - ikke kun det faglige

Tænk over borgerens bagland i forhold til ressourcer

Corona-tiden har ikke kun bidraget med positiv ny læring og erfaringer, som er vigtige ingredienser i fremtidens Fredericia Kommune, og som man med fordel kan tage med videre. 

På tværs af f.eks. alder, beskæftigelse, civilstatus og køn har den enkelte borgers, valgte eller påtvungne, isolation hos mange haft en mental påvirkning som ensomhed og usikkerhed, og for nogle også lavere selvværd, angst og depression.

At være alene eller blot afgrænset fra at se andre mennesker i det omfang, vi plejer, har i varierende grad påvirket de fleste. Mange input peger i retning af ensomhed og isolation som en voldsom oplevelse med en tydelig negativ effekt som konsekvens. Der er mange udsagn, der understøtter den negative oplevede effekt af isolation, men dette udsagn sætter ord på voldsomheden.

 

"Jeg lærte, at jeg vil MEGET hellere dø af corona, end jeg vil være ensom uden kram fra mine kære, hvis jeg er på plejehjem, når corona i en ny udgave kommer til landet!

- Borger

 

Selvom ”corona-skolen”, med hjemmeundervisning og undervisning i mindre hold, for mange har haft sine positive sider, har mange også oplevet følelsen af socialt afsavn og ensomhed. Det sociale aspekt – oplevelsen af det fysiske fælleskab opleves som et stort savn for en del af borgerne.

 

"Corona-tidens restriktioner har vist mig hvor vigtigt det fysiske sociale forum er på min skole. Jeg har savnet sammenholdet og diskussionerne ansigt til ansigt"

- Elev på en skole

 

Der er også en gennemgående oplevelse af at psykisk sårbare borgere, udsatte børn og borgere med diagnoser har været udfordret i corona-tiden, og især hvis de aktiviteter eller tilbud, der har været brug for, har været lukket ned. En del udsagn handler om at passe på de borgere, der ikke har et naturligt ressourcestærkt bagland, og hvor skolen eller det kommunale tilbud er det bærende værdiskabende fællesskab.

 

"Pas på de udsatte børn og mennesker i det hele taget, når sådan noget her sker. Udsatte børn har ikke mulighed for at få en pause fra hjemmet (alkoholiserede eller voldelige forældre fx), når de er hjemme fra skole i lange perioder"

- Medarbejder 

 

Flere oplever, at de har været fagligt isolerede, på trods af manges begejstring for online-møder, og at det har været svært at fuldføre opgaver. Flere nævner, at der, når mange arbejder hjemmefra, skal være en opmærksomhed omkring at få talt sammen - både om det sociale og det faglige. Så det ser ud til, at der på den ene side opleves en effektiviseringsgevinst, men at der samtidig opleves et behov for at tænke de sociale fysiske eller virtuelle fællesskaber som en del af en eventuel ny hverdag. Og at der er behov for at tænke både faglige og sociale fællesskaber som en nødvendig del af trivsel og velvære.

 

"…frustrationer over manglende samarbejde med kollegier, nedsat funktionalitet på arbejdspladsen og manglede kommunikation"

- Medarbejder 

 

Oplevelsen af ensomhed og afsavn rammer hårdt. Det ser ud som om, der er behov for at vurdere konsekvenserne af nye tiltag i forhold til, om der er forskellige borgergrupper og situationer, der kalder på ekstra opmærksomhed i forhold til at arbejde med at skabe inkluderende fællesskaber. Fællesskaber, hvor man netop har fokus på det sociale og det sociale netværk, vi som mennesker peger på som det centrale i oplevelsen af kvalitet i hverdagen og i livet i sin helhed.

 

Idéer

Idéer til at skabe mindre ensomhed og afsavn

Idéer