10. Oplevelsen af en anderledes balance mellem arbejdsliv og fritid

10. Oplevelsen af en anderledes balance mellem arbejdsliv og fritid

Folk i Fredericia siger

 • For vores vedkommende, har Corona og dén pause, det gav i hverdagen, betydet rigtig meget for vores familie.Det gælder for os alle fire... mor, far og to drenge, at det har været super sundt at få hverdagen HELT ned i gear uden en propfyldt kalender med aftaler, møder og fritidsaktiviteter. Far var på arbejde dagligt. Mor arbejdede hjemmefra og håber at arbejdsgiver er meget mere velvillig til at uddele hjemmearbejdsdage! Det har givet ro til at udføre arbejdet og personligt, har jeg nået at få ryddet op i gamle arbejds-sager og har kunnet fordybe mig i diverse opgaver, som der ikke altid er ro til på kontoret. Til trods for alvoren, så har vi alle nydt det! Ikke mindst at kunne have så mange gode timer med sine børn! Jeg kunne ønske mig kortere skoledage med evt onlineundervisning. Vores 8.klasses dreng var i stor trivsel, da der blev undervist fra 12-14:30 og ellers resten online! Den yngste 7.klasses dreng (med autisme) var i stor trivsel, da de fleste krav omkring skolegang blev fjernet. Det er tankevækkende og er helt sikkert en tid vi har nydt!

  Borger

 • I starten virkede det fint med hjemmearbejde. Det blev dog ensomt i længden. Derfor er fleksibiliteten vigtigt. Det har været hårdt for nogle, at arbejde hjemme, så det må ikke være tvang at arbejde hjemme. Det har også været lidt sværere at have en god work-life-balance. Det er vigtigt med en tydelig ledelse ift. forventninger – at man også skal huske at holde fri og holde pauser undervejs i løbet af dagen.

  Medarbejder

 • Klassen er på 8 elever. Vi har haft undervisning fra 8 til 14 i hele perioden. Coronaskolen hjemme; - Det var kedeligt, - Savnede venner og lærere, - Det var svært at lave fag uden en lærer, - Lærerne var hurtige til at svare/hjælpe online, - Lærerne var gode til at komme med eksempler, så man bedre kunne lave lektier. - Det var meget svært selv at holde strukturen. Nat og dag gled sammen.

  Borger

 • Ledelsen har haft god forståelse for den enkelte medarbejders situation fx med bekymringer, børn hjemme harmoni mellem arbejde og familieliv – tror, det har været med til at medarbejderne har givet lige lidt ekstra for at få løst opgaven.

  Medarbejder

Der er ikke flere historier tilbage.

Læs citaterne igen

Swipe dig igennem

Opsummering

Anderledes grænse mellem fritid og arbejdstid

Større selvbestemmelse over tid og opgaver

Fleksibilitet giver trivsel og arbejdsglæde

Mange - både medarbejdere og borgere - fortæller om, at tiden under corona har betydet en anderledes grænse mellem arbejdsliv, familieliv og fritid.  

For nogen opleves balancen som forbedret og for andre har det været svært at etablere den oplevede rigtige balance.

En del beskriver corona som et pusterum – en slags frikvarter, hvor man er kommet til kræfter igen og har fået ladet op. Mens nogen taler om fleksibilitet og oplevelsen af frihed, er der andre, der peger på, at man skal træne i at finde og fastholde en fornuftig balance mellem arbejde og fritid. For den gruppe, der ikke er vant til at arbejde fleksibelt og uden fast arbejdstid, ser det ud til at udfordringen naturligt er større.

 

"Jeg blev overrasket over, hvor meget man arbejder når man sidder hjemme. Jeg glemte helt at holde pauser. Det var både fedt og lidt skræmmende

- Medarbejder

 

I forhold til skoleområdet har det især været hjemmeskolen, flydende mødetid og muligheden for at afholde online-møder, der har genereret en række positive oplevelser hos både børn, forældre og medarbejdere.

 

"Der har været afholdt virtuelle skole-hjem-samtaler. Det har været mere fleksibelt for familierne og de har lettere kunne få samtalerne til at passe ind i hverdagen"

- Medarbejder på en skole

 

"Undervisningen startede kl. 9, men børnene kunne møde ind fra kl. 8. Stille og roligt, når familien var klar. Ingen stress"

- Borger

 

Også muligheden for selv at tilrettelægge undervisningen har skabt oplevelsen af selvbestemmelse, og at balancen mellem arbejdsliv, familie og fritid har fungeret godt.

 

"I forhold til den digitale undervisning: Jeg kan godt lide at man havde hele dagen til at lave tingene og selv kunne bestemme hvornår man lavede hvad"

- Elev på en skole 

 

"Pludselig er det ok at lade sig fordybe i projekter søndag eftermiddag, og jeg kan igen huske og mærke hvorfor det er godt. Min arbejdsglæde har fået et boost"

- Medarbejder på en skole 

 

Flere oplever, at nu må de arbejde hjemmefra, og det er en stor fordel. Det at slippe for at pendle og fleksibiliteten i forhold til selv at planlægge sin arbejdsdag, betyder for mange øget trivsel og arbejdsglæde. Det har for mange betydet øget arbejdsglæde og en oplevelse af at kunne få arbejds- og familieliv til at hænge bedre sammen. Der peges også konkret på, at transporttid veksles til mere tid i for eksempel børnefamilier.

 

"Det har været godt for dem, der har arbejdet hjemme at de er sluppet for at pendle. De har sparet transporttiden - det har givet mere tid i børnefamilierne"

- Medarbejder 

 

Mange borgere og medarbejdere, især i corona-tidens første fase, hvor det meste af landet lukkede ned, har oplevet en meget positiv afsmitning på forholdet mellem arbejdsliv og fritid. Som det fremgår af ovenstående fremhæves fleksibiliteten i forhold til selv at kunne planlægge og tilpasse sin arbejdsdag, mødetider samt det at undgå tid på transport, som nogle af de væsentlige elementer i den balance.

 

Idéer

Idéer til at skabe en anderledes balance mellem arbejdsliv og fritid

Idéer